มาแล้วๆรัฐเตรียมเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดอ่านดูเร็วๆๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาษีตลาดสด

เริ่มมาอีกแล้ว ภาษีตลาดสด สรรพากร เตรียมเก็บภาษี พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด วิถีบ้านนาเตรียมตัวเลย
นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
ผู้ตรวจกระทรวงการคลังได้ทำแผนการตรวจการทำงานของทุกหน่วยงาน
เพื่อให้การเก็บภาษีและการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยแผนการเก็บภาษีปีงบประมาณ 61 ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งสิ้น 2.61 ล้านล้านบาท
ผู้ตรวจจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจในเดือนธ.ค.60 ซึ่งไม่ใช่เป็นการเดินทางไปตรวจเยี่ยม
ให้มีการตั้งแถวต้อนรับเพื่อรอรับฟังรายงานเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานว่า
หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่กระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วยแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานทำสัญญา
ไว้กับกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะการเก็บภาษีและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
“บทบาทของผู้ตรวจจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาการเก็บภาษีด้วย อย่างที่ผ่านมาสรรพากรจะมีปัญหาในการขยายฐานเก็บภาษีไปยังลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนที่ยังไม่เคยเสียภาษี ก็จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้ เพราะยังไม่รู้ไม่เข้าใจ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายผักในตลาดสด ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้ดีแต่ยังไม่เคยเสียภาษีเช่นกัน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องตื่นตี 4 ตี5 เข้าไปตรวจแต่ก็ประสบปัญหาเมื่อเจ้าของตลาดสดไม่อนุญาตให้เข้าไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ตรวจกระทรวงการคลังจะเข้าไปรับฟังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าปัญหาเหล่านี้ได้ลดลงชัด เห็นได้จากในเดือนต.ค.ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 60 กรมสรรพากรสามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”