ใครยังไม่เคยฟัง“เพลงชาติไทยรุ่นแรก” ร้องโดยคุณตาเกิดปีพุทธศักราช 2470

ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิป พร้อมข้อความว่า“ลูกหลานรุ่นนี้ฟังไว้ เพลงชาติไทยรุ่นแรก ที่ขับร้องโดยคุณตาที่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2470 น้อยคนนักที่จะได้ฟังเพลงชาติไทยรุ่นแรก”

01

คุณตา ในคลิป ซึ่งระบุว่าเกิดเมื่อปี พุทธศักราช 2470มีอายุ 89 ปี ยืนตรง ขณะกำลังร้องเพลงชาติไทยรุ่นแรกที่ในยุคสมัยนั้นเรียกว่า เพลงชาติสยาม

02

ต่อมา ผู้ที่ใช้ชื่อว่าคุณ นิด ฝั่งธน ได้โพสต์ให้ข้อมูลประกอบว่าเพลงชาติสยาม ใช้เมือ พ.ศ. 2477 – 2482 ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร, Peter Feit) คำร้องโดย ขุนวิจิตรมาตรา หรือ สง่า กาญจนาคพันธ์ บทที่ 1- 2 แต่งเมื่อ พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 ฉันท์ ขำวิไล บทที่ 3 – 4 แต่งเมื่อพ.ศ.2477 และประกาศเป็นเพลงชาติฉบับราชการในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ. 2477 ตามที่ท่านได้ฟังนี้ ทางราชการประกาศรับรองให้ใช้ได้ เมื่อ พ.ศ. 2477

https://youtu.be/7DnTEDCxnog

03

เนื้อร้องมีดังนี้แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณ ลงมา รวมรักษาสามัคคีทวีไทย บางสมัยศัตรูจู่โจมตี ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่ เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชจงดี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

ขอบคุณที่มา http://www.mediastudio.co.th/2016/10/20/62213/